Regulamin promocji “Led w pochwycie za 1 zł”

Regulamin promocji

 

Regulamin promocji „Led w pochwycie za 1 zł”

1. Organizatorem promocji „Led w pochwycie za 1 zł” jest producent drzwi Adezo sp z o.o. z siedzibą w Wielopole 131, 33-311 Wielogłowy

2. Promocja obowiązuje przy zakupie drzwi marki Adezo w dniach 23.11.2023 – 31.12.2023 roku.

3. Promocja dotyczy montażu ledów w pochwytach o rozmiarach 150 cm i 170 cm.

3. Promocją objęte są wszystkie modele drzwi, zarówno w ofercie standardowej jak i modele wykonywane na specjalne zamówienie.

4. Promocje nie łączą się ze sobą.

5. Promocja obowiązuje we wszystkich punktach sprzedaży na terenie całej Polski.

6. Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

7. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące promocji mogą być składane w formie pisemnej i przesłane poczta w terminie 14 dni od zakończenia promocji  na adres: Adezo Sp. z o.o. z siedzibą w Wielopolu 131, 33-311 Wielogłowy.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta:

e-mail: info@adezo.pl

tel.: 698-908-053